Firma powstała w październiku 1957 r. jako warsztat produkcji forniru i listew. Były to czasy bardzo trudne dla rzemiosła. Ówczesne władze komunistyczne niechętnie wydawały zezwolenia na produkcję rzemieślnikom. Tym bardziej , że był to pierwszy prywatny warszawski zakład produkcji okleiny w Polsce. Decydenci bojąc się o konkurencje z zakładami państwowymi ostatecznie wydali zezwolenie na produkcję fornirów, ale jedynie z karp drzew, czyli z korzeni drzew tzw. główek. Zakładali, że taki zakład na takim surowcu długo nie pociągnie i szybko padnie. Okazało się zupełnie coś odwrotnego. Dzięki dużej fachowości organizatorów produkcji, zakład zaczął się szybko rozwijać. A to z powodu, że forniry uzyskiwane z główek korzennych były bardzo cennym i poszukiwanym materiałem głównie do renowacji antyków i produkcji ekskluzywnych mebli. Były to jednym słowem „diamenty” uzyskiwane z korzeni drzew.

W latach 80-tych drobna wytwórczość zwłaszcza warsztaty prywatne i spółdzielnie pracy znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Inwestycje były zahamowane a brak było kredytów uniemożliwiał rozwój gospodarczy. Cech Rzemiosł Drzewnych miał bardzo skromne możliwości w przydziałach nowych maszyn a także surowców do produkcji. Do Cechu kierowano się przeważnie z wnioskami do zatwierdzenia cen na nowe wyroby, bowiem istniał przepis, że każdy gatunek okleiny musiał mieć zatwierdzoną cenę zbytu na podstawie udokumentowanych kosztów produkcji, które były często kwestionowane. Wszelkie maszyny były produkcji krajowej z lat 50-tych i wymagały nieustannych remontów i usprawnień technicznych.

Równocześnie z modernizacją zakładu były prowadzone poszukiwania interesujących drzew tzw. wybryków natury- powykręcanych, z guzami- po prostu chorych, bowiem takie drzewa posiadały cudowne słoje ułożone w różnego rodzaju piramidy i wzory o osnowie siatek krystalicznych o różnorodym ubarwieniu. Były to prawdziwe cuda natury. Do dziś forniry z tych drzew zdobią meble muzeów oraz gabinety ambasad i ministerstw a także Zamku Królewskiego w Warszawie. Wykonane intarsję z tych fornirów są sprzedawane do dziś na różnych targowiskach w wysokiej cenie a przy produkcji mebli, służą jako kunszt ozdoby i piękna.

Poniżej zdjęcia firmy i remont naszej siedziby który był przeprowadzony w latach dziewięćdziesiątych…

Warsztat produkcji forniru i listew Warsztat produkcji forniru i listew Warsztat produkcji forniru i listew
Obecny wygląd firmy Drewno-Lux Obecny wygląd firmy Drewno-Lux Obecny wygląd firmy Drewno-Lux